Firma CST powstała w 1997r. Nasza działalno¶ć to realizacja inwestycji w zakresie instalacji energetycznych , teletechnicznych oraz radiokomunikacyjnych. Zaufali nam klienci sektora bankowego, operatorzy telekomunikacyjni, biznes, urzędy, wyższe uczelnie. Kilkadziesi±t pisemnych referencji obejmuj±cych tylko większe inwestycje potwierdza zadowolenie klientów z naszych usługi i mobilizuje do ci±głego podwyższania ich jako¶ci.

¦wiadczymy również usługi radiowego dostępu do internetu zgodnie ze Zgłoszeniem Telekomunikacyjnym NR 963/02